مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

پاشش قوس الکتریکی

پاشش قوس الکتریکی

پاشش قوس الکتریکی (electric arc spray) یکی از روش های حرارتی است که از قوس الکتریکی برای ذوب ماده و به دنبال آن از فشار گاز خنثی برای پرتاب ماده پوششی استفاده می شود. این فرآیند به گونه ای است که از ماده پوششی تنها به صورت سیم می توان استفاده نمود.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

پاشش قوس الکتریکی

پاشش قوس الکتریکی (electric arc spray) یکی از روش های حرارتی است که از قوس الکتریکی برای ذوب ماده و به دنبال آن از فشار گاز خنثی برای پرتاب ماده پوششی استفاده می شود. این فرآیند به گونه ای است که از ماده پوششی تنها به صورت سیم می توان استفاده نمود.

سیستم تغذیه در روش پاشش قوس الکتریکی ، سیم است تا بدین ترتیب قوس الکتریکی برقرار شود. سیم به صورت دوتایی به نوک تفنگ وارد می شود. یکی از سیم ها نقش آند و دیگری نقش کاتد را خواهد داشت.

در پاشش قوس الکتریکی پس از آنکه در نوک الکترودها قوس برقرار شد ، حرارت ایجاد شده سبب ذوب سر سیم ها می گردد. از طرفی با جریان گاز فشرده شده در پشت الکترودها (که معمولا گاز آرگون است) ذرات مذاب به سمت سطح قطعه پرتاب می شوند و جت گاز فشرده شده، در پشت قوس باعث اتمیزه شدن سیم ذوب شده می شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان