مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

زبری سنجی

زبری سنجی

زبری سنجی (Roughness Testing) از دسته آزمون های غیرمخرب است که برای تعیین بافت سطح به کار می رود و با تعیین میزان تغییرات عمودی بر سطح نسبت به سطح صاف واقعی مشخص می شود. اگر مقدار این تغییرات زیاد باشد، سطح زبر است و اگر مقدار این تغییرات کم باشد، سطح صاف است.

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

زبری سنجی

زبری سنجی (Roughness Testing) از دسته آزمون های غیرمخرب است که برای تعیین بافت سطح به کار می رود و با تعیین میزان تغییرات عمودی بر سطح نسبت به سطح صاف واقعی مشخص می شود. اگر مقدار این تغییرات زیاد باشد، سطح زبر است و اگر مقدار این تغییرات کم باشد، سطح صاف است.

زبری سنجی به منظور بررسی اینکه آیا یک سطح برای یک هدف خاص مناسب است یا خیر ، پارمتر مهمی محسوب می شود. چراکه سطوح زبر اغلب سریعتر از سطوح صاف تر فرسوده می شوند. سطوح زبرتر معمولاً در برابر خوردگی و ترک آسیب پذیرتر هستند، اما می توانند به چسبندگی نیز کمک کنند. زبري سنجي برای تعیین سریع و دقیق بافت سطح یا زبری سطح یک ماده استفاده می شود که عمق زبری اندازه گیری شده و همچنین مقدار متوسط زبری را ارائه می دهد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان