مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

روکش کاری لیزری

روکش کاری لیزری

روکش کاری لیزری یا لیزر کلدینگ (laser cladding) یکی از روش های پوشش دهی است که تركيبی از روش پاشش حرارتی HVOF و رويه كاری (کلدینگ) می باشد. در اين فرآیند، پودر فلز يا آلياژ به كمک اشعه ليزر به صورت كامل ذوب شده و روی سطح قطعه كه آن هم به كمک ليزر ذوب سطح شده است تزريق می گردد.

تعداد ارائه دهندگان:

3
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

روکش کاری لیزری

روکش کاری لیزری یا لیزر کلدینگ (laser cladding) یکی از روش های پوشش دهی است که تركيبی از روش پاشش حرارتی HVOF و رويه كاری (کلدینگ) می باشد. در اين فرآیند، پودر فلز يا آلياژ به كمک اشعه ليزر به صورت كامل ذوب شده و روی سطح قطعه كه آن هم به كمک ليزر ذوب سطح شده است تزريق می گردد.

فرآیند روکش کاری لیزری به منظور افزایش مقاومت به خوردگی، مقاومت خراش و سایش، یک پیوند متالورژیکی قوی با حداقل میزان ذوب مواد پایه ایجاد می کند. در اين روش به دليل ذوب كامل ذرات پودر، پوشش كاملا متراکم و چگال با ريز ساختار يكنواخت به وجود می آید.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان