مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

جوشکاری با پرتو الکترونی

جوشکاری با پرتو الکترونی

جوشکاری با پرتو الکترونی یا جوشکاری الکترون بیم (Electron Beam Welding) فرآیند جوشکاری ذوبی است که طی آن اتصال قطعات به وسیله ذوب آن ها از طریق تابش پرتو الکترونی صورت می گیرد. در جوشکاری الکترون بیم ، در این فرآیند، کاتد تفنگ الکترونی فیلامنتی با بار منفی است.

تعداد ارائه دهندگان:

2
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

جوشکاری با پرتو الکترونی

جوشکاری با پرتو الکترونی یا جوشکاری الکترون بیم (Electron Beam Welding) فرآیند جوشکاری ذوبی است که طی آن اتصال قطعات به وسیله ذوب آن ها از طریق تابش پرتو الکترونی صورت می گیرد. در جوشکاری الکترون بیم ، در این فرآیند، کاتد تفنگ الکترونی فیلامنتی با بار منفی است. هنگامی که این فیلامنت تا دمای گسیل گرمایونی (Thermionic emission) حرارت ببیند، این فیلامنت الکترون های خود را نشر می دهد. این الکترون ها به وسیله میدان الکتریکی بین الکترود بایاس دارای بار منفی (که زیر کاتد قرار گرفته است) و آند شتاب پیدا می کنند. الکترون ها سپس از سوراخ آند گذر کرده و به وسیله سیم پیچ الکترومغناطیسی روی منطقه اتصال متمرکز می شوند.

مشاهده بیشتر

 

بورینگ کف تراشی روتراشی مخروط تراشی جوشکاری زیر آب

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان