مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

تست جریان گردابی

تست جریان گردابی

تست جریان گردابی (Eddy Current Test) یکی از چندین روش آزمون های غیرمخرب است که از اصل الکترومغناطیس برای تشخیص عیب در مواد رسانا استفاده می کند. این روش، یک جایگزین مقرون به صرفه برای تست مایع نافذ PT و تست ذرات مغناطیسی MT می باشد. در واقع، تست مایع نافذ و تست ذرات مغناطیسی روش های طولانی مدت آزمون های غیر مخرب است.

تعداد ارائه دهندگان:

0
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

تست جریان گردابی

تست جریان گردابی (Eddy Current Test) یکی از چندین روش آزمون های غیرمخرب است که از اصل الکترومغناطیس برای تشخیص عیب در مواد رسانا استفاده می کند. این روش، یک جایگزین مقرون به صرفه برای تست مایع نافذ PT و تست ذرات مغناطیسی MT می باشد. در واقع، تست مایع نافذ و تست ذرات مغناطیسی روش های طولانی مدت آزمون های غیر مخرب است.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان