مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

برش واترجت

برش واترجت

دستگاه برش واترجت یا برش با آب ابزاری صنعتی است که قابلیت برش طیف وسیعی از مواد را به وسیله جریان پرفشار آب دارد. اضافه شدن مواد ساینده کارایی این فرایند را تا صد ها برابر فرایند برش واترجت با آب خالص افزایش می دهد. فرآیند برش واترجت با اضافه کردن مواد ساینده توان برش سخت ترین مواد را تا ضخامت 30 سانتی متری از سطح ماده را دارد.

تعداد ارائه دهندگان:

6
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

برش واترجت

دستگاه برش واترجت یا برش با آب ابزاری صنعتی است که قابلیت برش طیف وسیعی از مواد را به وسیله جریان پرفشار آب دارد. اضافه شدن مواد ساینده کارایی این فرایند را تا صد ها برابر فرایند برش واترجت با آب خالص افزایش می دهد. فرآیند برش واترجت با اضافه کردن مواد ساینده توان برش سخت ترین مواد را تا ضخامت 30 سانتی متری از سطح ماده را دارد. توان برش این فرآیند بسیار بیشتر از فرآیندهایی مانند برش لیزر است. هر چند با افزایش ضخامت، صرفه اقتصادی فرآیند برش واتر جت بسیار کمتر می شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان