مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

برش لیزر فلزات

برش لیزر فلزات

برش لیزر فلزات تکنولوژی برش قطعات فلزی به وسیله ذوب یا بخار کردن آنها با اشعه لیزر است. این فرآیند که پیش تر به دلیل هزینه زیاد برای مصارف صنعتی استفاده می شد، اکنون برای مصارف آموزشی در مدارس یا کسب و کارهای کوچک نیز مقرون به صرفه تلقی می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

10
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

برش لیزر فلزات

برش لیزر فلزات تکنولوژی برش قطعات فلزی به وسیله ذوب یا بخار کردن آنها با اشعه لیزر است. این فرآیند که پیش تر به دلیل هزینه زیاد برای مصارف صنعتی استفاده می شد، اکنون برای مصارف آموزشی در مدارس یا کسب و کارهای کوچک نیز مقرون به صرفه تلقی می شود. برش لیزری فلزات به وسیله هدایت اشعه لیزر به سمت قطعه فلزی از طریق اپتیک ها صورت می گیرد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان