مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آنالیز TMA

آنالیز TMA

آنالیز TMA یا Thermo Mechanical Analysis یکی از انواع آنالیزهای خواص فیزیکی و جزو روش های آنالیز های حرارتی برای آنالیز قطعات و نمونه های مختلف است. خواص مکانیکی و حرارتی نمونه با این روش قابل بررسی است. در آنالیز ترمومکانیکی TMA ، تغییر شکل نمونه تحت تنش غیرنوسانی در برابر زمان یا دما کنترل می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آنالیز TMA

آنالیز TMA (Thermal Mechanical Analysis) یا آنالیز ترمومکانیکی TMA یکی از روش های آنالیز خواص فیزیکی برای آنالیز قطعات و مواد مختلف است. روش آنالیز گرمامکانیکی TMA ، اغلب به منظور تعیین خواص مواد پلیمری استفاده می شود. با کمک این روش می توان انواع خواص حرارتی و مکانیکی، از جمله انبساط حرارتی را مورد بررسی قرار داد. در این روش آنالیز، تغییر شکل نمونه تحت تنش غیرنوسانی در برابر زمان یا دما کنترل می شود؛ در حالی که دمای نمونه در یک جو مشخص برنامه ریزی شده است. این تنش ممکن است فشاری، کششی، خمشی یا پیچشی باشد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان