مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آبکاری پلاستیک

آبکاری پلاستیک

آبکاری پلاستیک یکی از روش های پوشش دهی است که در آن قطعات پلاستیکی با لایه ای از فلز یا غیر فلز پوشش داده می شوند. اگرچه فرآیند آبکاری به طور معمول به عنوان یک روش پوشش دهی فلز روی فلز در نظر گرفته می شود، اما می توان فلزات را روی سایر اجسام غیر فلزی نیز رسوب داد. فرآیند ابکاری فلز روی پلاستیک در حال حاضر یک روش صنعتی است که منجر به صرفه جویی در هزینه ها شده است.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آبکاری پلاستیک

آبکاری پلاستیک یکی از روش های پوشش دهی است که در آن قطعات پلاستیکی با لایه ای از فلز یا غیر فلز پوشش داده می شوند. اگرچه فرآیند آبکاری به طور معمول به عنوان یک روش پوشش دهی فلز روی فلز در نظر گرفته می شود، اما می توان فلزات را روی سایر اجسام غیر فلزی نیز رسوب داد. فرآیند ابکاری فلز روی پلاستیک در حال حاضر یک روش صنعتی است که منجر به صرفه جویی در هزینه ها شده است.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان