مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

فرمت » آنالیز، مهندسی معکوس و تعمیر قطعات فلزی

خدمات آنالیز، مهندسی معکوس و تعمیر قطعات فلزی

آنالیز و مهندسی معکوس

آنالیز، مهندسی معکوس و تعمیر قطعات فلزی

خدمات آنالیز، مهندسی معکوس و تعمیر قطعات فلزی شامل انواع روش های مشخصه یابی مواد (آنالیز شیمیایی، مکانیکی و…)، طراحی و ساخت قطعات فلزی (مهندسی معکوس و ساخت قطعات) و تعمیر این قطعات می باشند.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان