مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات آبکاری

آبکاری

آبکاریخدمات آبکاری شامل روش های ایجاد انواع پوشش های کروم (تزئینی و سخت)، نیکل، مس و نقره و سایر روش های الکتریکی/شیمیایی مهندسی سطح از جمله آندایزینگ، الکترولس و سیاه کاری است.

آبکاری به عنوان رسوب الکتریکی نیز شناخته می شود. همانطور که از نام آن پیداست، این فرآیند شامل رسوب مواد با استفاده از جریان الکتریکی است. این فرآیند باعث می شود که یک لایه نازک از فلز بر روی سطح قطعه کار به نام زیرلایه رسوب کند. خدمات آبکاری در درجه اول برای تغییر خواص فیزیکی یک جسم استفاده می شود. از این فرآیند می توان برای افزایش مقاومت در برابر سایش، محافظت در برابر خوردگی یا با هدف تزئینی و همچنین افزایش ضخامت اشیا استفاده کرد.

مهندسان در آبکاری فلزات از الکترولیز کنترل شده برای انتقال پوشش فلزی مورد نظر از یک آند (قسمتی حاوی فلز که به عنوان ابکاری استفاده خواهد شد) به یک کاتد (قسمتی که قرار است ابکاری شود) استفاده می کنند. آند و کاتد در یک حمام شیمیایی الکترولیت قرار می گیرند و به طور پیوسته در معرض بار الکتریکی قرار می گیرند. جریان الکتریسیته باعث می شود یون های دارای بار منفی (آنیون ها) به سمت آند حرکت کنند و یون های دارای بار مثبت (کاتیون ها) به کاتد منتقل شوند و قسمت مورد نظر با یک پوشش یکنواخت ابکاری شود.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان