مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

کربن دهی

کربن دهی

کربن دهی یکی از پرکاربردترین و ارزانترین روش های سختکاری سطحی است. این فرآیند در دسته اول روش های سختکاری فلزات گنجانده می شود زیرا ساختار کریستالی قطعه با نفوذ دچار تغییر می شود و ترکیب شیمیایی نیز تغییر می کند.

تعداد ارائه دهندگان:

5
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

کربن دهی

کربن دهی یکی از پرکاربردترین و ارزانترین روش های سختکاری سطحی است. این فرآیند در دسته اول روش های سختکاری فلزات گنجانده می شود زیرا ساختار کریستالی قطعه با نفوذ دچار تغییر می شود و ترکیب شیمیایی نیز تغییر می کند. کربندهی شامل نفوذکربن به یک فولاد کم کربن برای تشکیل یک سطح فولاد با کربن بالاست. اين فرآیند ضمن حفظ چقرمگی و استحکام مغز قطعه، سطح آن را نیز در برابر سایش مقاوم میکند. در این حالت سطح قطعه سخت و حجم آن نرم است.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان