مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

پرینت سه بعدی فلزات

پرینت سه بعدی فلزات

پرینت سه بعدی فلزات اغلب یک فناوری بر پایه لیزر یا اشعه الکترون است و به طور معمول از فلزات به شکل پودری استفاده می شود. به کمک پرینت سه بعدی فلزات می توان قطعاتی را ساخت که قابل ریخته گری یا ماشینکاری نیستند. همچنین این فناوری می تواند قطعاتی را داخل قطعات ایجاد کند تا مهندسان بتوانند یک مجموعه پیچیده را در یک قطعه طراحی کنند. این امر باعث صرفه جویی در زمان و کار مونتاژ قطعات و انجام فرآیندهایی مانند جوشکاری می شود و بازده قطعه نهایی را افزایش می دهد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

پرینت سه بعدی فلزات

پرینت سه بعدی فلزات اغلب یک فناوری بر پایه لیزر یا اشعه الکترون است و به طور معمول از فلزات به شکل پودری استفاده می شود. به کمک پرینت سه بعدی فلزات می توان قطعاتی را ساخت که قابل ریخته گری یا ماشینکاری نیستند. همچنین این فناوری می تواند قطعاتی را داخل قطعات ایجاد کند تا مهندسان بتوانند یک مجموعه پیچیده را در یک قطعه طراحی کنند. این امر باعث صرفه جویی در زمان و کار مونتاژ قطعات و انجام فرآیندهایی مانند جوشکاری می شود و بازده قطعه نهایی را افزایش می دهد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان