مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

نرماله کردن چدن

نرماله کردن چدن

نرماله کردن چدن یا نرمالیزاسیون چدن عبارت از گرمایش چدن تا دمایی بالاتر از دمای بحرانی استحاله و سپس سرمایش آن در معرض هوا است. نرخ سرمایش قطعه ریخته گری شده، خارج از کوره و در معرض هوا معمولا سریع تر از قطعه داخل کوره است.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

نرماله کردن چدن یا نرمالیزاسیون چدن عبارت از گرمایش چدن تا دمایی بالاتر از دمای بحرانی استحاله و سپس سرمایش آن در معرض هوا است. نرخ سرمایش قطعه ریخته گری شده، خارج از کوره و در معرض هوا معمولا سریع تر از قطعه داخل کوره است. نرمالیزاسیون چدن معمولا یک شبکه پرلیتی ریز تولید می کند. این ساختار مقاومت در برابر سایش خوب و توان ماشین کاری قابل قبولی دارد. ساختار پرلیتی ریز برای سختی سازی به وسیله شعله یا قوس الکتریکی نیز مناسب است، به این شرط که سرعت سرمایش به قدر کافی سریع باشد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان