مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

نرماله کردن فولاد

نرماله کردن فولاد

نرماله کردن فولاد (normalization) نوعی عملیات حرارتی است که شامل حرارت دهی به آلیاژ آهنی تا دمایی بالاتر از محدوده تبدیل و سپس خنک کردن آن در هوا تا رسیدن به دمایی بسیار پایین تر از محدوده تبدیل می باشد. فرآیند نرماله کردن فولاد موجب می شود ساختار غیرهمگن قطعه، به ساختاری ریزتر و یکنواخت تر تبدیل شود.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

نرماله کردن فولاد

نرماله کردن فولاد (normalization) نوعی عملیات حرارتی است که شامل حرارت دهی به آلیاژ آهنی تا دمایی بالاتر از محدوده تبدیل و سپس خنک کردن آن در هوا تا رسیدن به دمایی بسیار پایین تر از محدوده تبدیل می باشد. فرآیند نرماله کردن فولاد موجب می شود ساختار غیرهمگن قطعه، به ساختاری ریزتر و یکنواخت تر تبدیل شود. درجه حرارت موردنیاز برای فرآیند نرماله کردن فولاد، 50 درجه سانتی گراد بالاتر از دمای A3 است. فولاد را در این دما تاجایی حرارت می دهند که ساختار آن به آستنیت تبدیل شود. در حین انجام عملیات حرارتی نرمالینگ ، ناهمواری ها و تنش های داخلی موجود در قطعه تعدیل می شوند.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان