مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

مدلسازی سه بعدی

مدل سازی سه بعدی

با به کارگیری دانش مدلسازی سه بعدی می توان بدون قالبسازی های پیچیده و گران قیمت ، اجسامی را ساخت که ایجاد آن با استفاده از روش های معمول سنتی ممکن نیست. به عنوان مثال در طراحی مدل به منظور پرینت سه بعدی مدل ریخته گری ، دیگر نیازی به صرف هزینه بالا در مدلسازي با دستگاه CNC نیست و می توان بدون هر گونه نگرانی از هزینه های اضافی ، مدل مدنظر را چندین بار بازطراحی و ویرایش کرد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

مدلسازی سه بعدی

با به کارگیری دانش مدلسازی سه بعدی می توان بدون قالبسازی های پیچیده و گران قیمت ، اجسامی را ساخت که ایجاد آن با استفاده از روش های معمول سنتی ممکن نیست. به عنوان مثال در طراحی مدل به منظور پرینت سه بعدی مدل ریخته گری ، دیگر نیازی به صرف هزینه بالا در مدلسازي با دستگاه CNC نیست و می توان بدون هر گونه نگرانی از هزینه های اضافی ، مدل مدنظر را چندین بار بازطراحی و ویرایش کرد.

مدلسازی سه بعدی نشان دهنده یک جسم سه بعدی با استفاده از مجموعه ای از نقاط در فضای سه بعدی می باشد که توسط هندسه های مختلف نظیر مثلث ، خطوط، سطوح منحنی و … به هم متصل شده است.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان