مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

متالوگرافی

متالوگرافی

متالوگرافی (Metallography) یکی از روش های آماده سازی نمونه است که به منظور آنالیز ریزساختاری و میکروسکوپی ، آنالیز خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای فلزی به کار می رود. این فرآیند، اولین مرحله برای مشاهده سطوح اجسام است که می توان به کمک آن سطح جسم را برای مشاهده با چشم مسلح آماده کرد.

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

متالوگرافی (Metallography) یکی از روش های آماده سازی نمونه است که به منظور آنالیز ریزساختاری و میکروسکوپی ، آنالیز خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای فلزی به کار می رود. این فرآیند، اولین مرحله برای مشاهده سطوح اجسام است که می توان به کمک آن سطح جسم را برای مشاهده با چشم مسلح آماده کرد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان