مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

لحیم کاری نرم

لحیمکاری نرم

لحیم کاری نرم یا soldering فرایندی برای اتصال دهی است که زیر مجموعه لحیم کاری دسته بندی می شود. در این فرایند، اتصال دهی به وسیله ماده ای انجام می شود که نقطه ذوبی پایین تر از نقطه ذوب فلزات پایه دارد. معمولا دمای 450 درجه سانتیگراد به عنوان مرزی برای لحیم کاری نرم و سخت در نظر گرفته می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

لحیم کاری نرم

لحیم کاری نرم یا soldering فرایندی برای اتصال دهی است که زیر مجموعه لحیم کاری دسته بندی می شود. در این فرایند، اتصال دهی به وسیله ماده ای انجام می شود که نقطه ذوبی پایین تر از نقطه ذوب فلزات پایه دارد. معمولا دمای 450 درجه سانتیگراد به عنوان مرزی برای لحیم کاری نرم و سخت در نظر گرفته می شود. به این صورت که آلیاژهایی با دمای ذوب پایینتر از این دما جزو لحیمکاری نرم و بالاتر از این دما جزو لحیم کاری های سخت دسته بندی می شوند.

مشاهده بیشتر

خدمات مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان