مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

لایه نشانی به روش pvd

لایه نشانی به روش PVD

لایه نشانی به روش pvd (رسوب دهی فیزیکی بخار) یکی از روش های انباشت در خلا است. در این فرآیند گونه های رشد از یک منبع انتقال می یابند و سپس بر روی یک زیرلایه به منظور تشکیل یک لایه رسوب می کنند.

تعداد ارائه دهندگان:

0
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

لایه نشانی به روش pvd

لایه نشانی به روش pvd (رسوب دهی فیزیکی بخار) یکی از روش های انباشت در خلا است. در این فرآیند گونه های رشد از یک منبع انتقال می یابند و سپس بر روی یک زیرلایه به منظور تشکیل یک لایه رسوب می کنند.

ماده پوشش دهنده درخدمات آبکاری pvd در حالت فیزیکی جامد است. طی این فرآیند ماده جامد به فاز بخار تبدیل شده و با بمباران سطح روی زیرلایه می نشیند. لازم به ذکر است که ضخامت رسوبات از آنگستروم تا میلی متر قابل تغییر است.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان