مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

قالب ساری دایکاست

قالب سازی دایکاست

فرآیند قالب سازی دایکاست برای فرآیند ریخته گری تحت فشار یا ریخته گری دایکاست قالب هایی چندبار مصرف یا دائمی را تولید می کند. قالب های دایکاست امکان ساخت قطعاتی پیچیده و با دقت ابعادی بالا را با سرعت تولید زیاد به تولیدکننده می دهند.

تعداد ارائه دهندگان:

8
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

قالب سازی دایکاست

فرآیند قالب سازی دایکاست برای فرآیند ریخته گری تحت فشار یا ریخته گری دایکاست قالب هایی چندبار مصرف یا دائمی را تولید می کند. قالب های دایکاست امکان ساخت قطعاتی پیچیده و با دقت ابعادی بالا را با سرعت تولید زیاد به تولیدکننده می دهند. طی این فرآیند ریخته گری که برای فلزات غیر آهنی استفاده می شود، فلز درون کوره ذوب شده سپس با روش های متفاوت به سیستم تزریق هدایت شده و با فشار بالا به درون قالب دایکست هدایت می شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان