مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

طراحی و ساخت ماشین ابزار

طراحی و ساخت ماشین ابزار

طراحی و ساخت ماشین ابزار به منظور بازیابی و تشخیص اجزای تشکیل دهنده یک محصول استفاده می شود. در مواردی که طراحی اولیه در دسترس نیست، این روش کاربرد قابل توجهی دارد و همچنین برای نگهداری و توسعه امکانات موجود و مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

طراحی و ساخت ماشین ابزار

طراحی و ساخت ماشین ابزار به منظور بازیابی و تشخیص اجزای تشکیل دهنده یک محصول استفاده می شود. در مواردی که طراحی اولیه در دسترس نیست، این روش کاربرد قابل توجهی دارد و همچنین برای نگهداری و توسعه امکانات موجود و مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی و ساخت ماشین ابزار روشی است که از اهمیت بالایی در کشورهای در حال توسعه دارد. در این روش ابتدا میزان کمبود اطلاعات فنی برای پشتیبانی از تولید یک محصول مشخص می شود. سپس تیم متشکل از متخصصان به همراه واحد توسعه و تحقیق، مدارک و نقشه های خاص طراحی محصول را به دست می آورد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان