مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

سخت کاری شعله

سخت کاری شعله

سخت کاری شعله یک فرایند عملیات حرارتی سطحی  یا موضعی است که در واقع، تمرکز حرارتی در سطح قطعه به وجود می آید. در این روش با استفاده از شعله ، یک لایه نازک از سطح قطعه را تا دمای بالاتر از دمای بحرانی A3 حرارت می دهند.

تعداد ارائه دهندگان:

5
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

سخت کاری شعله  

سخت کاری شعله یک فرایند عملیات حرارتی سطحی  یا موضعی است که در واقع، تمرکز حرارتی در سطح قطعه به وجود می آید. در این روش با استفاده از شعله ، یک لایه نازک از سطح قطعه را تا دمای بالاتر از دمای بحرانی A3 حرارت می دهند. شعله مورد استفاده در این فرآیند، حاصل از یک گاز قابل احتراق مانند گاز طبیعی، استیلن یا اکسیژن می باشد. پس از حرارت دهی و رسیدن به مرحله آستنیته شدن، قطعه را سریع سرد می کنند. بدین  ترتیب سطح قطعه در زمان کوتاهی گرم شده و به دمای سخت کردن می رسد. در نهایت محل مورد نظر، مارتنزیت شده و از سختی و مقاومت به سایش خوبی برخوردار خواهد شد.

مشاهده بیشتر

آنالیز میکروسکوپ نوری آنالیز SEM آنالیز TEM آنالیز AFM آنالیز پراش الکترونی

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان