مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

سخت کاری القایی

سخت کاری القایی

عملیات سخت کاری القایی که به آن induction hardening نیز گفته می شود، از دسته فرآیند های عملیات حرارتی سخت کاری سطحی است که بخشی از قطعه که قرار است سخت شود، به صورت سطحی القا می گردد. قطعه مورد نظر توسط ایجاد میدان الکترومغناطیسی گرم می شود و سپس بلافاصله خنک می گردد.

تعداد ارائه دهندگان:

5
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

سخت کاری القایی

عملیات سخت کاری القایی که به آن induction hardening نیز گفته می شود، از دسته فرآیند های عملیات حرارتی سخت کاری سطحی است که بخشی از قطعه که قرار است سخت شود، به صورت سطحی القا می گردد. قطعه مورد نظر توسط ایجاد میدان الکترومغناطیسی گرم می شود و سپس بلافاصله خنک می گردد. بعد از انجام فرآیند، ایجاد تغییرات مارتنزیتی باعث می شود سختی و شکنندگی سطح قطعه افزایش یابد. حین گرم کردن فلز در فرآیند سختکاری القایی ، قطعه به دمای محدوده تحول فازی می رسد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان