مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

ساخت قالب بادی

ساخت قالب بادی

تعداد ارائه دهندگان:

5
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

ساخت قالب بادی

ساخت قالب بادی به منظور انجام فرایند قالب گیری بادی یا تولید ترموپلاستیک های توخالی انجام می شود. طی فرایند قالب گیری بادی، فشار هوا به ماده پلاستیکی گرمادیده اعمال می شود، پلاستیک نرم شده همانند بادکنک باد می شود و به دیواره قالب می چسبد. سپس پلاستیک، سرد شده و قطعه از حفره قالب بیرون انداخته می شود. در ادامه، فرایندهای پس از قالب گیری بادی انجام می شود تا عیوب سطحی احتمالی، مثل اضافات مختلف چسبیده به قطعه حذف و اصلاح شوند.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان