مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

حوشکاری نوردی

جوشکاری نوردی

جوشکاری نوردی (Roll welding) یا اتصال نوردی (Roll Bonding) فرآیند جوشکاری حالت جامدی است که در آن اتصال ورق ها به وسیله غلتک های نورد انجام می شود. در این فرایند ، ورق ها در کنار هم انباشته شده و اعمال نیرو توسط غلتک ها برای ایجاد تغییر شکل کافی موجب اتصال آن ها می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

2
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

جوشکاری نوردی

جوشکاری نوردی (Roll welding) یا اتصال نوردی (Roll Bonding) فرآیند جوشکاری حالت جامدی است که در آن اتصال ورق ها به وسیله غلتک های نورد انجام می شود. در این فرایند ، ورق ها در کنار هم انباشته شده و اعمال نیرو توسط غلتک ها برای ایجاد تغییر شکل کافی موجب اتصال آن ها می شود.  

روش های جوشکاری نوردی

جوشکاری نوردی به دو روش انجام می شود. در روش اول ورق ها صرفا در کنار همدیگر قرار گرفته و غلتک به آنها نیرو وارد می کند. در روش دوم ورق ها درون یک بسته قرار گرفته که مهر و موم می شود. سپس محتویات این بسته تحت نورد قرار می گیرند. به این روش جوشکاری نوردی بسته ای نیز می گویند.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان