مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

جوشکاری مخزن

جوشکاری مخزن

جوشکاری مخزن و فرآیندهای بعدی آن اهمیت بسیاری دارد. به این دلیل که بروز کوچکترین مشکلی در اتصال مخازن نگهداری سیالات ممکن است باعث هدر رفتن سرمایه و سلب امنیت گردد. به خصوص در صورتی که این مخازن حاوی سیالات خطرناک یا قابل اشتعال باشد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

جوشکاری مخزن

جوشکاری مخزن و فرآیندهای بعدی آن اهمیت بسیاری دارد. به این دلیل که بروز کوچکترین مشکلی در اتصال مخازن نگهداری سیالات ممکن است باعث هدر رفتن سرمایه و سلب امنیت گردد. به خصوص در صورتی که این مخازن حاوی سیالات خطرناک یا قابل اشتعال باشد. در این صورت برآیند فشارهای داخلی و خارجی مخزن می تواند خطرساز باشد. بحث دیگری که در جوشکاری مخازن مطرح می شود، انجام تعمیرات و رفع عیب ایجاد شده حین سرویس است که هزینه بالایی را می طلبد. بنابراین نیاز است که حین جوشکاری مخازن از کیفیت بهینه منطقه جوش اطمینان حاصل شود.

مشاهده بیشتر

 

جوشکاری زیرپودری جوشکاری آرگون جوشکاری ترمیت جوشکاری نوردی جوشکاری انفجار

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان