مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

جوشکاری فورجینگ

جوشکاری فورجینگ

جوشکاری فورجینگ فرایندی در دسته جوشکاری حالت جامد است که در آن، قطعات تا دمای مناسب، حرارت دیده و سپس تحت فشار قرار می گیرند.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

جوشکاری فورجینگ

جوشکاری فورجینگ فرایندی در دسته جوشکاری حالت جامد است که در آن، قطعات تا دمای مناسب، حرارت دیده و سپس تحت فشار قرار می گیرند. با اعمال حرارت و فشار، سطوح تماسی تغییر شکل داده و اتصال صورت می گیرد. جوش فورجینگ اغلب برای اتصالات سر به سر استفاده می شود. در ایران، فرایند جوشکاری فورجینگ ، بیشتر به منظور اتصال دهی میلگرد ها انجام می شود که به آن فورجینگ میلگرد نیز گفته می شود. حداکثر دمای جوشکاری فورجینگ معمولا تا 0.8 تا 0.9 دمای ذوب آلیاژ در نظر گرفته می شود. این دما به صورتی انتخاب می شود که آلیاژ دچار مشکلاتی از قبیل ترد شدن، رشد بیش از حد دانه ، تولید کاربید و شکنندگی ناشی از گرما نشود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان