مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

جوشکاری ترمیت

جوشکاری ترمیت

جوشکاری ترمیت (thermite welding) یا جوش احتراقی فرآیند جوشکاری ذوبی است که در آن حرارت حاصل از واکنش های شیمیایی گرمازا در محل اتصال تولید حرارت کرده و موجب ذوب فلز پایه و انجام جوشکاری می شود. جوشکاری ترمیت بیشتر برای قطعات بزرگ و اتصالاتی از جنس مس یا آهن استفاده می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

جوشکاری ترمیت

جوشکاری ترمیت (thermite welding) یا جوش احتراقی فرآیند جوشکاری ذوبی است که در آن حرارت حاصل از واکنش های شیمیایی گرمازا در محل اتصال تولید حرارت کرده و موجب ذوب فلز پایه و انجام جوشکاری می شود. جوشکاری ترمیت بیشتر برای قطعات بزرگ و اتصالاتی از جنس مس یا آهن استفاده می شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان