مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

جوشکاری انفجاری

جوشکاری انفجاری

جوشکاری انفجاری فرایند اتصال حالت جامدی است که از نیروی انفجاری برای ساخت یک پیوند متالورژیکی و جوشکاری بین دو قطعه فلزی استفاده می کند. جوشکاری انفجاری به عنوان فرایندی مطرح در پوشش دهی نیز مطرح می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

2
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

جوشکاری انفجاری

جوشکاری انفجاری فرایند اتصال حالت جامدی است که از نیروی انفجاری برای ساخت یک پیوند متالورژیکی و جوشکاری بین دو قطعه فلزی استفاده می کند. جوشکاری انفجاری به عنوان فرایندی مطرح در پوشش دهی نیز مطرح می شود.

فرایند جوشکاری انفجاری

در جوشکاری انفجاری ، با وجود اینکه انفجار ایجاد شده حرارت قابل توجهی ایجاد می کند، زمان لازم برای انتقال حرارت به قطعات فلزی وجود ندارد. بنابراین فلزات متحمل گرمای زیادی نمی شوند. سرعت بسیار بالای ضربه در این فرایند موجب خمیری شدن فلزات جامد و اتصال آنها می شود. لایه سطحی قطعات جامد طی فرایند به خارج از اتصال پرتاب شده و در نتیجه نیاز به تمیزکاری سطوح نیست. البته صاف بودن سطوح در این فرایند اهمیت بالایی ندارد. سطوحی که بسیار زبر یا ناصاف باشند، اتصال خوبی ارائه نمی کنند.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان