مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

تمپرینگ فولاد

تمپرینگ فولاد

معمولا فولاد پس از سرد شدن و قبل از استفاده نیاز به تمپرینگ دارد. به علت تنش های داخلی ایجاد شده به هنگام سریع سرد کردن، تقریبا تمامی قطعات سخت شده، ترد و شکننده می باشند. از این رو، به ندرت فولاد ها پس از سریع سرد شدن و در شرایط سخت (مارتنزیت) شده استفاده می شوند.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

تمپرينگ فولاد

معمولا فولاد پس از سرد شدن و قبل از استفاده نیاز به تمپرینگ دارد. به علت تنش های داخلی ایجاد شده به هنگام سریع سرد کردن، تقریبا تمامی قطعات سخت شده، ترد و شکننده می باشند. از این رو، به ندرت فولاد ها پس از سریع سرد شدن و در شرایط سخت (مارتنزیت) شده استفاده می شوند، مگر در موارد استثنایی نظیر هنگامی که به سختی فوق العاده زیادی نیاز باشد.

تمپرینگ فولاد عبارت است از حرارت دادن به فولاد سخت شده تا دمایی زیر دمای Ae1، نگه داشتن برای مدت زمان مشخص و سپس سرد کردن آهسته در دمای اتاق. دما و زمان حرارت دادن، به ترکیب شیمیایی فولاد ، ابعاد قطعه و خواص مکانیکی مورد نظر بستگی دارد. در اثر تمپرینگ فولاد ، تنش های داخلی کاهش یافته و یا حذف می شوند. بنابراین استحکام ضربه ای افزایش می یابد و شکنندگی کم می شود. در مقابل، سختی و استحکام قطعه سخت شده، تا حدودی کاهش خواهد یافت.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان