مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

تست رپلیکا

تست رپلیکا

تست رپلیکا (Replica) یک روش آماده سازی نمونه و تکنیک غیرمخرب است که به منظور آنالیز قطعات به کار می رود. در مواردی که امکان جدا کردن قطعات از محل اتصال وجود ندارد، آنالیز ریزساختاری قطعات باید در محل انجام شود که به آن متالوگرافی در محل یا همان رپلیکا گفته می شود. لزوم عدم تخریب قطعات، به دلیل هزینه های بالای تولید مجدد، موجب شد که وسایل آماده سازی و بررسی ریزساختار به صورت قابل حمل تولید شود.

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

تست رپلیکا

تست رپلیکا (Replica) یک روش آماده سازی نمونه و تکنیک غیرمخرب است که به منظور آنالیز قطعات به کار می رود. در مواردی که امکان جدا کردن قطعات از محل اتصال وجود ندارد، آنالیز ریزساختاری قطعات باید در محل انجام شود که به آن متالوگرافی در محل یا همان رپلیکا گفته می شود. لزوم عدم تخریب قطعات، به دلیل هزینه های بالای تولید مجدد، موجب شد که وسایل آماده سازی و بررسی ریزساختار به صورت قابل حمل تولید شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان