مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

تست خوردگی

تست خوردگی

تست خوردگی زیر مجموعه آنالیزهای شیمیایی برای آنالیز قطعات است. این تست برای بررسی رفتار خوردگی مواد مختلف به خصوص فلزات، هنگام قرار گرفتن در محیط خورنده انجام می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

تست خوردگی

تست خوردگی زیر مجموعه آنالیزهای شیمیایی برای آنالیز قطعات است. این تست برای بررسی رفتار خوردگی مواد مختلف به خصوص فلزات، هنگام قرار گرفتن در محیط خورنده انجام می شود. در آزمون خوردگی ، قطعه ای را که قرار است در مقیاس بزرگ یا انبوه ساخته شود در محیطی شبیه به محیط کاری آزمایش می کنند و با به دست آوردن عددی که نرخ خوردگی نامیده می شود، مقاومت قطعه در آن محیط سنجیده می شود. آزمون خوردگی در حوزه مهندسی مواد و خوردگی بسیار کاربردی است و اگر به درستی و دقیق انجام شود، از هزینه ها و تلفات احتمالی می کاهد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان