مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

تزریق لاستیک

تزریق لاستیک

خدمات تزریق لاستیک یکی از فرآیندهای ساخت قطعات پلاستیکی است که در آن آمیزه لاستیکی به داخل حفره قالب تزریق می شود و به مرحله پخت می رسد. سرعت تولید در این فرآیند به نسبت بالا است و میزان ضایعات تولیدی در آن پایین می باشد. همچنین، به دلیل اتوماتیک بودن فرآیند تزریق لاستیک، در نیروی انسانی صرفه جویی می شود و به این ترتیب، هزینه ها کاهش می یابد.

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

تزریق لاستیک

خدمات تزریق لاستیک یکی از فرآیندهای ساخت قطعات پلاستیکی است که در آن آمیزه لاستیکی به داخل حفره قالب تزریق می شود و به مرحله پخت می رسد. سرعت تولید در این فرآیند به نسبت بالا است و میزان ضایعات تولیدی در آن پایین می باشد. همچنین، به دلیل اتوماتیک بودن فرآیند تزریق لاستیک، در نیروی انسانی صرفه جویی می شود و به این ترتیب، هزینه ها کاهش می یابد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان