مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

برش پلاسما

برش پلاسما

در فرآیند برش پلاسما از جریان پر سرعت گاز نجیب یا هوای فشرده شده استفاده می شود که از یک نازل عبور داده می شود. همزمان با دمش گاز ، بین سطح قطعه کار و نازل یک قوس الکتریکی (نازل نقش کاتد و قطعه آند) ایجاد می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

برش پلاسما

در فرآیند برش پلاسما از جریان پر سرعت گاز نجیب یا هوای فشرده شده استفاده می شود که از یک نازل عبور داده می شود. همزمان با دمش گاز ، بین سطح قطعه کار و نازل یک قوس الکتریکی (نازل نقش کاتد و قطعه آند) ایجاد می شود. در نتیجه گاز یونیزه شده و به حالت پلاسما در می آید. وظیفه گاز یونیزه شده یا پلاسما انتقال الکتریسیته و گرما دادن از مشعل دستگاه پلاسما برش به قطعه کار است. این گرما به اندازه ای است که موجب ذوب شدن قطعه کار شود. سرعت بالای جریان گاز حین بعد از انجام فرآیند ذوب شدن ماده، موجب پراکندگی و خارج شدن ماده مذاب از محل برش پلاسما می شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان