مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

برش فلز با اره

برش فلز با اره

برش فلز با اره در کارگاه های فلز کاری که از بودجه محدودی برخوردارند، جزو فرآیند های پایه ای و اساسی محسوب می شود. طیف وسیع اره های موجود برای انجام برش های مختلف می تواند راه حلی برای بهبود تولیدات کم حجم باشد. انتخاب بین این دستگاه ها نیاز به علم به طرز کار هر کدام از دستگاه ها به طور مختصر دارد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

برش فلز با اره

برش فلز با اره در کارگاه های فلز کاری که از بودجه محدودی برخوردارند، جزو فرآیند های پایه ای و اساسی محسوب می شود. طیف وسیع اره های موجود برای انجام برش های مختلف می تواند راه حلی برای بهبود تولیدات کم حجم باشد. انتخاب بین این دستگاه ها نیاز به علم به طرز کار هر کدام از دستگاه ها به طور مختصر دارد. از بین دستگاه های برش با اره می توان به کمان اره ، اره گرد بر ، اره فارسی بر ، اره نواری فلز بر ، اره مویی فلزبر و اره لنگ اشاره کرد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان