مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آنالیز TEM

آنالیز TEM

آنالیز TEM (Transmission Electron Microscope) یا میکروسکوپ الکترونی عبوری روشی برای آنالیز ریزساختاری مواد مختلف است. با استفاده از دستگاه آنالیز TEM می توان آنالیز قطعات و مواد مختلف را در محدوده میکرومتر تا نانومتر انجام داد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آنالیز TEM

آنالیز TEM (Transmission Electron Microscope) یا میکروسکوپ الکترونی عبوری روشی برای آنالیز ریزساختاری مواد مختلف است. با استفاده از دستگاه آنالیز TEM می توان آنالیز قطعات و مواد مختلف را در محدوده میکرومتر تا نانومتر انجام داد.

آنالیز TEM
تصویر آزمایشگاه آنالیز TEM

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان