مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آنالیز SEM

آنالیز SEM

آنالیز SEM یا میکروسکوپ الکترونی روبشی نوعی آنالیز ریزساختاری برای بزرگنمایی و آنالیز قطعات و نمونه های مختلف است. در این روش به کمک باریکه های الکترونی تصویرسازی انجام می شود. میکروسکوپ الکترونی روبشی قابلیت وضوح، قدرت تفکیک و بزرگنمایی بالایی دارد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آنالیز SEM

آنالیز SEM یا میکروسکوپ الکترونی روبشی نوعی آنالیز ریزساختاری برای بزرگنمایی و آنالیز قطعات و نمونه های مختلف است. در این روش به کمک باریکه های الکترونی تصویرسازی انجام می شود. میکروسکوپ الکترونی روبشی قابلیت وضوح، قدرت تفکیک و بزرگنمایی بالایی دارد.

تشکیل تصویر در تست SEM

تصویربرداری در تست SEM ، توسط میکروسکوپ SEM و به صورت روبشی است. اشعه الکترونی توسط یک تفنگ الکترونی با انرژی حدود 30-1 الکترون ولت تولید می شود. پرتو الکترونی توسط عدسی های متمرکزکننده (دو یا سه عدسی الکترومغناطیسی) بر روی نمونه با قطر بسیار کم، متمرکز می شوند. پرتو الکترونی در طول یک خط اسکن توسط کویل های روبشی، حرکت می کند.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان