مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آنالیز DSC

آنالیز DSC

آنالیز DSC یا گرماسنجی روبشی تفاضلی، یک تکنیک تجزیه حرارتی برای آنالیز قطعات است. آنالیز DSC که یکی از روش های آنالیز حرارتی است می تواند تحولات فازی، آنتالپی واکنش و غیره را تعیین کند. هزینه آنالیز DSC به صورت دقیقه ای در آزایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی محاسبه می شود. هزینه آنالیز DSC وابسته به نیازهای متقاضی متغیر است و اگر تفسیر آنالیز DSC نیز نیاز باشد، هزینه آن افزایش خواهد یافت.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آنالیز DSC

انالیز DSC یا گرماسنجي روبشي تفاضلي یکی از روش های آنالیز حرارتی برای آنالیز قطعات است. با کمک آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی می توان فهمید که با تغییر دما، ظرفیت حرارتی چگونه تغییر می کند. با بررسی ظرفیت حرارتی در تغییر دمای نمونه در انالیز حرارتی DSC می توان تحولاتی مانند ذوب، دمای انتقال حرارتی و سایر تحولات فازی را بررسی کرد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان