مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آنالیز AFM

آنالیز AFM

آنالیز AFM (Atomic Force Microscope) یا آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی ، دستگاهی برای آنالیز ریزساختاری نمونه ها و آنالیز قطعات مختلف است. ميکروسکوپ AFM از پستی ها و بلندی های سطح نمونه تصاویر سه بعدی ارائه می دهد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آنالیز AFM

آنالیز AFM (Atomic Force Microscope) یا آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی ، دستگاهی برای آنالیز ریزساختاری نمونه ها و آنالیز قطعات مختلف است. ميکروسکوپ AFM از پستی ها و بلندی های سطح نمونه تصاویر سه بعدی ارائه می دهد. دستگاه AFM با روبش سطح، اطلاعاتی در مورد توپوگرافی سطح نمونه در مقیاس نانومتری در اختیار کاربر قرار می دهد.

تست AFM
شماتیک نحوه تشکیل تصویر در تست AFM

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان