مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

میکروسکوپ نوری

آنالیز میکروسکوپ نوری

انالیز میکروسکوپ نوری از دسته آنالیزهای ریزساختاری برای بزرگنمایی اجسام و نمونه هایی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند، استفاده می شود. این آنالیز برای تحلیل و تفسیر تصاویر گرفته شده با دستگاه ميکروسکوپ نوري و یا آنالیز قطعات مختلف در زمینه های تحقیقاتی، آزمایشگاهی و صنعتی کاربرد دارد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آنالیز میکروسکوپ نوری

انالیز میکروسکوپ نوری از دسته آنالیزهای ریزساختاری برای بزرگنمایی اجسام و نمونه هایی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند، استفاده می شود. این آنالیز برای تحلیل و تفسیر تصاویر گرفته شده با دستگاه ميکروسکوپ نوري و یا آنالیز قطعات مختلف در زمینه های تحقیقاتی، آزمایشگاهی و صنعتی کاربرد دارد. بزرگنمایی میکروسکوپ نوری با توجه به نوع دستگاه آن متفاوت است.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان