مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آماده سازی نمونه برای FTIR

آماده سازی نمونه برای FTIR

آماده سازی نمونه برای FTIR بخشی از فرآیند مشخصه یابی مواد است. به کمک آنالیز FTIR می توان آنالیز انواع مواد مانند پودرها، مایعات، ژل ها، امولسیون ها، محلول ها، پلیمرها و گازهای خاص را انجام داد. هزینه آماده سازی به نوع نمونه مورد نظر بستگی دارد.

تعداد ارائه دهندگان:

0
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آماده سازی نمونه برای FTIR

آماده سازی نمونه برای FTIR بخشی از فرآیند مشخصه یابی مواد است. به کمک آنالیز FTIR می توان آنالیز انواع مواد مانند پودرها، مایعات، ژل ها، امولسیون ها، محلول ها، پلیمرها و گازهای خاص را انجام داد. هزینه آماده سازی به نوع نمونه مورد نظر بستگی دارد که در ادامه به توضیح هر یک از روش های آماده سازی حالت های مختلف نمونه پرداخته شده است.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان