مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات پوشش های سرامیکی و پلیمری

پوشش های سرامیکی و پلیمری

پوشش های پلیمری و سرامیکیپوشش های سرامیکی و پلیمری از دسته روش های پوشش دهی هستند که به منظور حفاظت قطعات در برابر آسیب های داخلی و خارجی و همچنین افزایش طول عمر محصولات ، بر روی سطوح مورد نظر اعمال می شود. هزینه پوشش های سرامیکی و پلیمری با توجه به نوع روکش به کار رفته و کاربرد مدنظر ، متفاوت است. اما در مجموع استفاده از پوشش سرامیکی و پوشش پلیمری صرفه اقتصادی دارد.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان