خدمات پوشش دهی

خدمات منتخب

پوشش دهی

پوشش دهیپوشش دهی فلزات فرآیندی است که به منظور محافظت از فلز و کاهش سایش یا پارگی روی فلز اعمال می شود. چرا که یک فلز محافظت نشده به دلیل قرار گرفتن در معرض محیطی، زنگ زده و خورده می شود. در نتیجه به کمک فرآیند پوشش دهی فلزات می توان یک لایه محافظ اضافی ایجاد کرد.

انواع پوشش ها را می توان بر روی فلز اعمال کرد و انتخاب نوع پوششی که باید اعمال شود با استفاده نهایی از محصول فلزی تعیین می شود. برخی از انواع فرآیندهای پوشش دهی فلزات برای محافظت از فلز در برابر زنگ زدگی ، خوردگی، آلودگی و زباله طراحی شده است که در واقع برای کاربردها در تجهیزات فضای باز مانند قایق، تجهیزات سنگین، اتومبیل، قطار و هواپیما مهم است. همه این موارد از طریق محیط کار در معرض عوامل مختلفی مانند سوخت، روغن، روان کننده ها و کثیفی هستند که می توانند مضر باشند.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان