خدمات پاشش حرارتی

خدمات منتخب

پاشش حرارتی

پاشش حرارتیپاشش حرارتی یا ترمال اسپری (thermal spray) یکی از دسته فرآیندهای پوشش دهی است که در آن قطرات مذاب یا نیمه مذاب با استفاده از ترکیبی از انرژی حرارتی و جنبشی برای اعمال پوشش های فلزی یا غیر فلزی بر سطح قطعه مورد نظر پاشیده می شوند.

پوشش ترمال اسپری سطح زیرلایه را بهبود می بخشد و ترمیم می کند. اعمال پوشش با فرآیند پاشش حرارتی به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش ، خوردگی و یا حرارت استفاده می شود. این پوشش ها معمولا در صنایع الکترونیک، هوافضا، مکانیک و خودرو استفاده می شوند.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان