مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات پاشش حرارتی

پاشش حرارتی

پاشش حرارتیپاشش حرارتی یا ترمال اسپری (thermal spray) یکی از دسته فرآیندهای پوشش دهی است که در آن قطرات مذاب یا نیمه مذاب با استفاده از ترکیبی از انرژی حرارتی و جنبشی برای اعمال پوشش های فلزی یا غیر فلزی بر سطح قطعه مورد نظر پاشیده می شوند.

پوشش ترمال اسپری سطح زیرلایه را بهبود می بخشد و ترمیم می کند. اعمال پوشش با فرآیند پاشش حرارتی به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش ، خوردگی و یا حرارت استفاده می شود. این پوشش ها معمولا در صنایع الکترونیک، هوافضا، مکانیک و خودرو استفاده می شوند.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان