مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات آزمون های غیرمخرب

آزمون های غیرمخرب

آزمون های غیرمخرب

خدمات آزمون های غیرمخرب شامل انواع روش های بازرسی چشمی، رادیوگرافی، مایع نافذ، ذرات مغناطیسی،اولتراسونیک و جریان گردابی است.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان