دستگاه تست خستگی

دستگاه تست خستگی

دستگاه تست خستگی با استفاده از تست های دینامیک، استاتیک و خستگی به بررسی خواص مواد مختلف خام و یا محصولات نهایی می پردازد. به شکست ماده در اثر اعمال نیروهای متناوب کمتر از استحکام نهایی، خستگی گفته می شود. دستگاه تست خستگی با اعمال نیرو تحت سیکل های بسیار زیاد سبب شکست ماده مورد تست می شود.

تعداد مدل های موجود:

0
مدل های کالا
مدل
معرفی کالا

دستگاه تست خستگی با استفاده از تست های دینامیک، استاتیک و خستگی به بررسی خواص مواد مختلف خام و یا محصولات نهایی می پردازد. به شکست ماده در اثر اعمال نیروهای متناوب کمتر از استحکام نهایی، خستگی گفته می شود. دستگاه تست خستگی با اعمال نیرو تحت سیکل های بسیار زیاد سبب شکست ماده مورد تست می شود. دستگاه تست خستگی می تواند عمر قطعه را تحت شرایط واقعی و در کاربرد های واقعی تخمین بزند.

تست های ازدیاد طول، ضربه، پارگی و فرو روندگی را می توان با دستگاه تست خستگی انجام داد. این تست ها برای تعیین مقدار بار بیشینه،  درصد ازدیاد طول، مدول ازدیاد طول و غیره به کار می روند. موارد ذکر شده برای تعیین پایداری ماده بسیار مهم هستند.

خستگی علت شکست زود هنگام بیشتر قطعه‌ها صنعتی است. خستگی بطور معمول همراه با جوانه‌زنی ترک در سطح قطعه یا نواحی تمرکز تنش و اشاعه آن در ناحیه تحت تنش بیشینه است. خستگی از مهم ترین پارامترهای طراحی قطعات صنعتی است که تحت بارهای متناوب قرار می گیرند. با تاًثیر بارهای متناوب و به مرور زمان، ترک‌های ریزی روی قطعه بوجود می‌آید که با رشد این ترک‌ها، شکست ایجاد می شود. دستگاه تست خستگی با اعمال بارخمشي متناوب و چرخاندن نمونه امكان بررسي پديده خستگي دوراني را براي دانشجويان فراهم مي‌كند.

دستگاه تست خستگی

دستگاه تست خستگی

ويژگي دستگاه تست خستگی

دستگاه تست خستگی توانایی انجام تست کششي و فشاری بصورت ديناميک، انجام تست خستگي با سيکل های بالا و اعمال بار براساس کنترل تغييرمکان و کنترل نيرو را داراست. همچنین دستگاه تست خستگی مجهز به سیستم کنترل کامل کامپيوتری بوده و دارای نرم افزار هایی با قابليت ويژه طراحی مطابق استانداردهای بين المللی ماشينهای ديناميک هستند.

کاربرد دستگاه تست خستگی

دستگاه تست خستگی محوری کاربرد بسيار زيادی داشته، تعداد زيادي از قطعات مهندسي در طول عمر کاري خود بايستي چرخه هاي متعدد نيرو و يا تنش را تحمل کنند. بر اين مبنا، شکست هايي که در شرايط بارگذاري ديناميک رخ ميدهند، اصطالحًا شکست هاي خستگي ناميده ميشوند. بسته به تعدادي از عوامل، اين تغيير بارگذاري ممکن است در محدوده اي از تنش يا کرنش ثابت انجام گيرد، از اين رو، در يک حالت خاص ممکن است فرايند خستگي تحت شرايط تنش کنترل شده يا کرنش کنترل شده باشد.

در علم مواد، خستگي يک صدمه ساختاري موضعي و پيشرونده است که حين بارگذاري ديناميک رخ ميدهد. در صنايع مختلف که نيازمند بدست آوردن مقاومت به ترک ، رشد ترک، طول عمر قطعه و تست های عملکرد بوده، کاربرد فراوان داشته و همچنين قابليت انجام تست های ديناميک به صورت کشش، فشار و خمش بر روی مواد مختلف تحت شرايط دمای خاص جهت تست های ترمو مکانيکال را دارد.

دستگاه تست خستگی

دستگاه تست خستگی

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان