مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات پرسکاری

خدمات منتخب

پرسکاری

پرسکاری

پرسکاری یکی از فرآیندهای شکل دهی است که در آن قطعات تحت فشار قرار می گیرند. در واقع پرس کاری یکی رایج ترین روش های ساخت قطعات به شکل ورق است. خدمات پرسکاری هم به صورت دستی و هم به کمک انواع دستگاه پرس قابل انجام است. به طور کلی پرسکاری قطعات فلزی ای که ضخامت و سختی بالاتری دارند ، با استفاده از انواع دستگاه پرس مخصوص انجام می شود.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان