خدمات پرسکاری

خدمات منتخب

پرسکاری

پرسکاری

پرسکاری یکی از فرآیندهای شکل دهی است که در آن قطعات تحت فشار قرار می گیرند. در واقع پرس کاری یکی رایج ترین روش های ساخت قطعات به شکل ورق است. خدمات پرسکاری هم به صورت دستی و هم به کمک انواع دستگاه پرس قابل انجام است. به طور کلی پرسکاری قطعات فلزی ای که ضخامت و سختی بالاتری دارند ، با استفاده از انواع دستگاه پرس مخصوص انجام می شود.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان