خدمات طراحی و ساخت قطعات صنعتی

خدمات منتخب

طراحی و ساخت قطعات صنعتی

طراحی و ساخت قطعات صنعتیطراحی و ساخت قطعات صنعتی شامل طراحی قطعات و مهندسی کارآمد یک شی است ، به طوری که در هر مرحله طراحی قطعه صنعتی این امکان به سازنده داده می شود تا اشتباهات یا مغایرت ها را شناسایی کرده و از آن جلوگیری کند. در نتیجه انجام طراحی و ساخت قطعات آسان تر شده و هزینه ها کاهش می یابد.

فرآیند طراحی و ساخت قطعات صنعتی به نوع محصولی که قرار است طراحی و تولید شود ، بستگی دارد. اصول کلی طراحی و ساخت قطعات صنعتی شامل طراحی اشیا برای مونتاژ کارآمد ، استانداردسازی مواد و اجزا، کاهش تعداد قطعات و به حداقل رساندن میزان عملیات ساخت مورد نیاز است. سایر اصول اولیه طراحی و ساخت قطعات صنعتی نیز شامل استانداردسازی قطعات برای صرفه جویی در هزینه محصول و سادگی طراحی می باشد که ممکن است پیچیدگی یا تعداد قطعات مورد نیاز و همچنین زمان راه اندازی را کاهش می دهد.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان