مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات شکل دهی پلاستیک

شکل دهی پلاستیک

شکل دهی پلاستیکخدمات شکل دهی پلاستیک از جمله روش های ساخت قطعات پلاستیکی است که در آن مواد پلیمری با اعمال فشار و حرارت قالب گیری می شوند. در این فرآیند هنگامی که ترموپلاستیک ها در معرض حرارت قرار می گیرند، نرم می شوند و پس از اعمال فشار و ذوب کردن، شکل دهی آن ها انجام می شود.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان