خدمات شکل دهی پلاستیک

خدمات منتخب

شکل دهی پلاستیک

شکل دهی پلاستیکخدمات شکل دهی پلاستیک از جمله روش های ساخت قطعات پلاستیکی است که در آن مواد پلیمری با اعمال فشار و حرارت قالب گیری می شوند. در این فرآیند هنگامی که ترموپلاستیک ها در معرض حرارت قرار می گیرند، نرم می شوند و پس از اعمال فشار و ذوب کردن، شکل دهی آن ها انجام می شود.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان