خدمات ریخته گری

خدمات منتخب
ریخته گری

ریخته گری

ریخته گری

ریخته گری شامل مجموعه ای از فرایند های ساخت قطعات فلزی و آلیاژی با ریختن مذاب فلز درون قالب و سپس سرد کردن آن است. روش های ریخته گری و انواع ریخته گری فلزات در صنایع مختلف به خصوص خودروسازی و ماشین سازی کاربرد دارد. کاربرد زیاد این روش در صنایع به دلیل تنوع بسیار زیاد این فرایندها است که از ریخته گری های ساده کم هزینه برای قطعاتی با حساسیت کم تا روشهای ظریف تکنولوژیک را در بر می گیرد.

در ادامه به موضوعات روش های ریخته گری ، انواع قالب ریخته گری و ساخت قالب ریخته گری پرداخته خواهد شد.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان