مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات ریخته گری

ریخته گری

ریخته گری

ریخته گری

ریخته گری شامل مجموعه ای از فرایند های ساخت قطعات فلزی و آلیاژی با ریختن مذاب فلز درون قالب و سپس سرد کردن آن است. روش های ریخته گری و انواع ریخته گری فلزات در صنایع مختلف به خصوص خودروسازی و ماشین سازی کاربرد دارد. کاربرد زیاد این روش در صنایع به دلیل تنوع بسیار زیاد این فرایندها است که از ریخته گری های ساده کم هزینه برای قطعاتی با حساسیت کم تا روشهای ظریف تکنولوژیک را در بر می گیرد.

در ادامه به موضوعات روش های ریخته گری ، انواع قالب ریخته گری و ساخت قالب ریخته گری پرداخته خواهد شد.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان